Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

AVATAR THE LEGEND OF THORYN - EPISODE 1

Δείτε από το youtube το νέο Άβαταρ μετά την Κόρρα, τον Θόριν. Το πρώτο επεισόδιο είναι όχι σε τόσο καλή ποιότητα αλλά σας το παρουσιάζω γιατί τα επόμενα είναι αρκετά καλύτερα. (Εννοείτε ότι δεν είναι επίσημο ούτε από τους δημιουργούς της σειράς, ούτε από τον Nickelodeon - είναι απλώς ένα fanmade show του youtube) 

See from youtube the new Avatar after Korra, Thoryn. The first episode is not in a good quality but I present it to you because the next ones are really better. (Ofcourse it's not official either by the creators of the series or by Nickelodeon - it's just a youtube fanmade show)

Δεν υπάρχουν σχόλια: