Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

ΑΛΛΑΓΗ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η προβολή του δεύτερου βιβλίου του Θρύλου της Κόρρα ολοκληρώθηκε στην Αμερική και ανακοινώθηκε από τους δημιουργούς του ο τίτλος του τρίτου βιβλίου θα λέγεται Change δηλαδή Αλλαγή και επίσης ανακοινώθηκε ότι το διάστημα αναμονής του βιβλίου θα είναι πολύ μικρότερο από το προηγούμενο εφόσον είναι είδη έτοιμα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: